Multimedia Services, a.s. je spoločnosť pôsobiaca v týchto oblastiach:


Výpis z OR